ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540511
รหัส Smis 8 หลัก :
  47020134
รหัส Obec 6 หลัก :
  540511
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองบัวบาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongbuaban
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านหนองบัวบาน
ตำบล :
  หนองบัว
อำเภอ :
  นิคมน้ำอูน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47270
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 มิถุนายน 2496
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สภาตำบลหนองบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 ตุลาคม 2561 เวลา 09:01:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน


นายทนารัตน์ ฝ่ายราษฎร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวบาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน