ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540516
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030087
รหัส Obec 6 หลัก :
  540516
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองแสงดงอีบ่าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Nongsaeng Dongeebang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านดงอีบ่าง
ตำบล :
  นาแต้
อำเภอ :
  คำตากล้า
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47250
โทรศัพท์ :
  042702110
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2517
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาแต้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 06:02:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง


นางสาวกาญจนา ทองล้วน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2