ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540551
รหัส Smis 8 หลัก :
  47010123
รหัส Obec 6 หลัก :
  540551
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพนทองประชาอุทิศ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Phonthong Pracha-uthit School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านโพนทอง
ตำบล :
  แมดนาท่ม
อำเภอ :
  โคกศรีสุพรรณ
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47280
โทรศัพท์ :
  042766277
โทรสาร :
  042766277
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 พฤศจิกายน 2464
อีเมล์ :
  phonthong.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  99
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แมดนาท่ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 22:05:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ


นายอุเทน ทองสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน