ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540563
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030197
รหัส Obec 6 หลัก :
  540563
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTUNGMONTATWITTAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านทุ่งมน
ตำบล :
  ทุ่งแก
อำเภอ :
  เจริญศิลป์
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47290
โทรศัพท์ :
  042709188
โทรสาร :
  042709188
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 มีนาคม 2503
อีเมล์ :
  nayprayun2522@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ที่ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเจริญศิลป์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09:03:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา


นางสาวสุพรรณี ศรีสร้างคอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน