ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองจาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540564
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030198
รหัส Obec 6 หลัก :
  540564
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองจาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongchan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านหนองจาน
ตำบล :
  ทุ่งแก
อำเภอ :
  เจริญศิลป์
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47290
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  --
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1กรกฎาคม 2518
อีเมล์ :
  --
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อปต.ทุ่งแก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 14:00:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองจาน


นางสาวกนกพรรณ ไชยวงศ์คต
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองจาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน