ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงบาก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540576
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030203
รหัส Obec 6 หลัก :
  540576
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงบาก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Dongbak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านดงบาก
ตำบล :
  บ้านเหล่า
อำเภอ :
  เจริญศิลป์
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47290
โทรศัพท์ :
  042099846
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2515
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์เครือข่ายที่ 20
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  47030203
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:10:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงบาก


นายไชยวัษฐ์ ศรีสาคร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบาก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน