ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงสง่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540582
รหัส Smis 8 หลัก :
  47030209
รหัส Obec 6 หลัก :
  540582
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงสง่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Dongsanga School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านดงสง่า
ตำบล :
  หนองแปน
อำเภอ :
  เจริญศิลป์
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47290
โทรศัพท์ :
  0872494370
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 พฤษภาคม 2517
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  232
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  47030209
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 20:01:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงสง่า


นายไพทูรย์ เนื้ออ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงสง่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน