ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540629
รหัส Smis 8 หลัก :
  47012004
รหัส Obec 6 หลัก :
  540629
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ธาตุนารายณ์วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  THATNARAIWITTAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้านชุมชนดงพัฒนา
ตำบล :
  ธาตุเชิงชุม
อำเภอ :
  เมืองสกลนคร
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47000
โทรศัพท์ :
  042970128
โทรสาร :
  042743678
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27 มกราคม 2526
อีเมล์ :
  email@tnw.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ธาตุเชิงชุม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 15:18:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา


นายพนมพันธ์ ไชยเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2