ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540637
รหัส Smis 8 หลัก :
  47022003
รหัส Obec 6 หลัก :
  540637
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พรรณาวุฒาจารย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Pannawuttajarn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านพรรณา
ตำบล :
  พรรณา
อำเภอ :
  พรรณานิคม
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47130
โทรศัพท์ :
  042779117
โทรสาร :
  042779236
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 เมษายน พ.ศ. 2514
อีเมล์ :
  pannawut@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พรรณานิคม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 14:13:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์


นางสาวสมใจ อุดมศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2