ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพังโคนวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540644
รหัส Smis 8 หลัก :
  47022001
รหัส Obec 6 หลัก :
  540644
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พังโคนวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Pangkhon Wittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้าน344 บ้านฝั่งแดง
ตำบล :
  ไฮหย่อง
อำเภอ :
  พังโคน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47160
โทรศัพท์ :
  042771218
โทรสาร :
  042771132
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/05/2516
อีเมล์ :
  panhkhonwit@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ดำรงธรรม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไฮหย่อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 11:21:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม


นายกิตติศักดิ์ สุวรรณชัยรบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน