ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนลำปลาหางวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540645
รหัส Smis 8 หลัก :
  47022005
รหัส Obec 6 หลัก :
  540645
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ลำปลาหางวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Lamphahangwitaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้าน240
ตำบล :
  ต้นผึ้ง
อำเภอ :
  พังโคน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47160
โทรศัพท์ :
  042779360
โทรสาร :
  042779415
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 มีนาคม 2534
อีเมล์ :
  nitjalarn2514@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ต้นผึ้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 เวลา 22:10:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนลำปลาหางวิทยา


นายอาทิตย์ ขูรีรัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2