ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540646
รหัส Smis 8 หลัก :
  47022012
รหัส Obec 6 หลัก :
  540646
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  มัธยมวาริชภูมิ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Matthayomwaritchaphum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านดงเชียงเครือ
ตำบล :
  ปลาโหล
อำเภอ :
  วาริชภูมิ
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47150
โทรศัพท์ :
  042781190
โทรสาร :
  042781193
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12/06/2512
อีเมล์ :
  mwaritschool@mwarit.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลุ่มน้ำอูน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปลาโหล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  61 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:52:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ


นายอานนท์ อินทรพาณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน