ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540650
รหัส Smis 8 หลัก :
  47032001
รหัส Obec 6 หลัก :
  540650
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  มัธยมวานรนิวาส
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  mattayomwanonniwat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้าน400 วานรนิวาส
ตำบล :
  วานรนิวาส
อำเภอ :
  วานรนิวาส
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47120
โทรศัพท์ :
  042791644
โทรสาร :
  042791856
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 มีนาคม 2509
อีเมล์ :
  mwn@mwn.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไตรมิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลวานรนิวาส
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  84 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 11:01:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส


นายเกษา โคตรชมภู
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2