ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแวงพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540665
รหัส Smis 8 หลัก :
  47022017
รหัส Obec 6 หลัก :
  540665
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  แวงพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Waengpittayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านสร้างดู่
ตำบล :
  แวง
อำเภอ :
  สว่างแดนดิน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47240
โทรศัพท์ :
  042-729090
โทรสาร :
  042-729443
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20/05/2519
อีเมล์ :
  wpksakon@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนเขือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  73 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 ตุลาคม 2563 เวลา 15:55:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนแวงพิทยาคม


นายสังข์ทอง รอญศึก
ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน