ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสว่างแดนดิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540669
รหัส Smis 8 หลัก :
  47022021
รหัส Obec 6 หลัก :
  540669
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สว่างแดนดิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sawangdaendin
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านโคกสว่าง
ตำบล :
  สว่างแดนดิน
อำเภอ :
  สว่างแดนดิน
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47110
โทรศัพท์ :
  042721030
โทรสาร :
  042721030
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ปี พ.ศ.2537
อีเมล์ :
  swd.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สว่างแดนดิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 16:58:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสว่างแดนดิน


นายธวัช ทุมมนตรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน