ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนร่มเกล้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540672
รหัส Smis 8 หลัก :
  47012011
รหัส Obec 6 หลัก :
  540672
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ร่มเกล้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Romklao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านโคกศรีสุพรรณ
ตำบล :
  ตองโขบ
อำเภอ :
  โคกศรีสุพรรณ
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47280
โทรศัพท์ :
  042-766063
โทรสาร :
  042-766063
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2517
อีเมล์ :
  Romklao30@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตองโขบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  .500 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 16:09:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนร่มเกล้า


นางนงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2