ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1047540674
รหัส Smis 8 หลัก :
  47032015
รหัส Obec 6 หลัก :
  540674
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Charoensinsuksa Phokham's Memorial
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านเจริญศิลป์
ตำบล :
  เจริญศิลป์
อำเภอ :
  เจริญศิลป์
จังหวัด :
  สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ :
  47290
โทรศัพท์ :
  042709142
โทรสาร :
  042709143
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22/03/2520
อีเมล์ :
  charoensin@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เจริญศิลป์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 10:21:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”


นายไพรัตน์ แดนขนบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิ์คำอนุสรณ์”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2