ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190001
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010036
รหัส Obec 6 หลัก :
  190001
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  soontonvijit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   0   บ้าน200
ตำบล :
  ในเมือง
อำเภอ :
  เมืองนครพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48000
โทรศัพท์ :
  042-511271
โทรสาร :
  042-520472
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2460
อีเมล์ :
  Soontonwijit_3588@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  null
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 13:50:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)


นายพุทธพงษ์ พงษ์พวงเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน