ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสําราญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190003
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010064
รหัส Obec 6 หลัก :
  190003
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสําราญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansamran school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านสำราญ
ตำบล :
  อาจสามารถ
อำเภอ :
  เมืองนครพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48000
โทรศัพท์ :
  593162
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  06/01/2476
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อาจสามารถ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 ตุลาคม 2563 เวลา 11:16:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสําราญ


นายสุรชาติ นนทะแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสําราญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน