ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190007
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010068
รหัส Obec 6 หลัก :
  190007
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาหัวบ่อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannahuabo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านนาหัวบ่อ
ตำบล :
  อาจสามารถ
อำเภอ :
  เมืองนครพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48000
โทรศัพท์ :
  536730
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2496
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อาจสามารถ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:19:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ


นายยุทธนา ศรีวรสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน