ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190009
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010030
รหัส Obec 6 หลัก :
  190009
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเนินสะอาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNURUSAART
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านเนินสะอาด
ตำบล :
  นาราชควาย
อำเภอ :
  เมืองนครพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48000
โทรศัพท์ :
  0-4256-0033
โทรสาร :
  9
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21/09/2500
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาราชควาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:23:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเนินสะอาด


นายไพฑูรย์ แก้วคำแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสะอาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน