ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190010
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010031
รหัส Obec 6 หลัก :
  190010
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาราชควายน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  naratchakhwainoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านนาราชควายน้อย
ตำบล :
  นาราชควาย
อำเภอ :
  เมืองนครพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48000
โทรศัพท์ :
  0899446229
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 มิถุนายน 2502
อีเมล์ :
  ืnkp.nn@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองญาตินาราชควาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาราชควาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:15:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย


นายมนตรี โคตรพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน