ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190012
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010033
รหัส Obec 6 หลัก :
  190012
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองบัวหนองแวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONGBOURNONGWANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านหนองบัว
ตำบล :
  นาราชควาย
อำเภอ :
  เมืองนครพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48000
โทรศัพท์ :
  0-4253-6723
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  nbn2482@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองญาตินาราชควาย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาราชควาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:35:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง


นายกิจติ ต้นสววรค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน