ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190014
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010026
รหัส Obec 6 หลัก :
  190014
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนามูลฮิ้น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Namoonhin school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านนามูลฮิ้น
ตำบล :
  นาทราย
อำเภอ :
  เมืองนครพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48000
โทรศัพท์ :
  080-7484412
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มกราคม 2481
อีเมล์ :
  ban-namoonhin29@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาทราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:16:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น


นายนพพร มีอภิรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน