ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนยานาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190015
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010027
รหัส Obec 6 หลัก :
  190015
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนยานาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Donyanang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านดอนยานาง
ตำบล :
  นาทราย
อำเภอ :
  เมืองนครพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48000
โทรศัพท์ :
  0
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 กันยายน 2500
อีเมล์ :
  0
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09:24:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนยานาง


นายขวัญประชา อินธิโคตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนยานาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน