ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190016
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010050
รหัส Obec 6 หลัก :
  190016
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพธิ์ตาก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  POTAK
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านโพธิ์ตาก
ตำบล :
  โพธิ์ตาก
อำเภอ :
  เมืองนครพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2448
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพธิ์ตาก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 11:04:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก


นายบัญชา โพธิ์เสนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน