ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190018
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010052
รหัส Obec 6 หลัก :
  190018
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองค้าโคกกุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NONGKHAKOKKUNG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านหนองค้า
ตำบล :
  โพธิ์ตาก
อำเภอ :
  เมืองนครพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48000
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/10/2482
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพธิ์ตาก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 14:28:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง


นายอริยเชษฐ แสนบรรดิษฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน