ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190019
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010028
รหัส Obec 6 หลัก :
  190019
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาคำโนนขาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNAKHAMNONKAM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านโนนขาม
ตำบล :
  นาทราย
อำเภอ :
  เมืองนครพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22/06/2502
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นครพนม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาทราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2561 เวลา 15:09:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม


นายอนันต์ ภูมิตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน