ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกก่อง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190020
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010053
รหัส Obec 6 หลัก :
  190020
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกก่อง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban khok khong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านโคกก่อง
ตำบล :
  โพธิ์ตาก
อำเภอ :
  เมืองนครพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48000
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 ก.พ. 2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านผึ้งโพธิ์ตาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพธิ์ตาก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 02:56:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกก่อง


นายมารุต สีสุนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกก่อง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน