ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนม่วง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190022
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010048
รหัส Obec 6 หลัก :
  190022
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนม่วง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Dongmouang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านดอนม่วง
ตำบล :
  บ้านผึ้ง
อำเภอ :
  เมืองนครพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48000
โทรศัพท์ :
  536096
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2503
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านผึ้งโพธิ์ตาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านผึ้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  21 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2562 เวลา 10:22:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนม่วง


นางพิลาศลักษณ์ จงตระการสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนม่วง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน