ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190023
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010042
รหัส Obec 6 หลัก :
  190023
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนนามนวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ChumchonNamonwittayakarn Shool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านนามน
ตำบล :
  บ้านผึ้ง
อำเภอ :
  เมืองนครพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48000
โทรศัพท์ :
  081-3202312
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2483
อีเมล์ :
  Sutthama04@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านผึ้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:34:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร


นายทองเย็น สุทธะมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน