ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผึ้ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190024
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010043
รหัส Obec 6 หลัก :
  190024
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านผึ้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban phung school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านผึ้ง
ตำบล :
  บ้านผึ้ง
อำเภอ :
  เมืองนครพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48000
โทรศัพท์ :
  0-4253-6315
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2476
อีเมล์ :
  ิbps2554@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านผึ้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 13:53:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านผึ้ง


นายศัสตราวุธ ศรีขนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผึ้ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน