ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังกระแส
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190025
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010044
รหัส Obec 6 หลัก :
  190025
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังกระแส
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwangkrasae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านวังกระแส
ตำบล :
  บ้านผึ้ง
อำเภอ :
  เมืองนครพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48000
โทรศัพท์ :
  042-199915
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 เมษายน 2479
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านผึ้งโพธิ์ตาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านผึ้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  27 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2562 เวลา 20:57:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังกระแส


นายโกสินทร์ เฮียงราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกระแส

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน