ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190027
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010046
รหัส Obec 6 หลัก :
  190027
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ดงสว่างเจริญวิทย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  DONGSAWANGCHARUENWIT
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านดงสว่าง
ตำบล :
  บ้านผึ้ง
อำเภอ :
  เมืองนครพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48000
โทรศัพท์ :
  0933210529
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 สิงหาคม พ.ศ.2506
อีเมล์ :
  dongsawangcharuenwit@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านผึ้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  31 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 13:43:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์


นายประจบ ดีพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน