ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190031
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010047
รหัส Obec 6 หลัก :
  190031
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองปลาดุก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongpladook
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   22   บ้านบ้านหนองปลาดุก
ตำบล :
  บ้านผึ้ง
อำเภอ :
  เมืองนครพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48000
โทรศัพท์ :
  042530878
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 พฤษภาคม 2526
อีเมล์ :
  ืnongpladookschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  26 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 19:25:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก


นายความสุข ไชยผง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน