ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำเตย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190032
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010011
รหัส Obec 6 หลัก :
  190032
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำเตย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankhamtoei(khamtoeiratruamjit)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านคำเตย
ตำบล :
  คำเตย
อำเภอ :
  เมืองนครพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48000
โทรศัพท์ :
  0-4205-4231
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2484
อีเมล์ :
  schoolnkp@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คำเตย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 11:41:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำเตย


นายสุระพล พันธ์ดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำเตย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน