ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190033
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010012
รหัส Obec 6 หลัก :
  190033
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพนค้อโพนสวรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PhonKhorphonsauwan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   18   บ้านโพนสวรรค์
ตำบล :
  คำเตย
อำเภอ :
  เมืองนครพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48000
โทรศัพท์ :
  0-42536-048
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม พ.ศ2482
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คำเตย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 ธันวาคม 2562 เวลา 09:06:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์


นายธรรศ จิตรจักร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน