ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองยาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190034
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010013
รหัส Obec 6 หลัก :
  190034
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองยาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nongyao school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านหนองยาว
ตำบล :
  คำเตย
อำเภอ :
  เมืองนครพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48000
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2502
อีเมล์ :
  nongyaoschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คำเตย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.คำเตย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:05:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองยาว


นางสาวรษิกา วัฒนมาลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน