ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองดินแดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190035
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010014
รหัส Obec 6 หลัก :
  190035
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองดินแดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongdindang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านหนองดินแดง
ตำบล :
  คำเตย
อำเภอ :
  เมืองนครพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48000
โทรศัพท์ :
  042199909
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2483
อีเมล์ :
  sh035@nkped.org
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คำเตย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คำเตย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:21:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองดินแดง


นางสาวอมรรัตน์ แก่นสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดินแดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน