ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190036
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010015
รหัส Obec 6 หลัก :
  190036
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนแดงเจริญทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBandondangchareonthong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านบ้านดอนแดง
ตำบล :
  คำเตย
อำเภอ :
  เมืองนครพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48000
โทรศัพท์ :
  042-199954
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/05/2482
อีเมล์ :
  dondang2554@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คำเตย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:51:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง


นายอนุสรณ์ แสนเคน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน