ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190039
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010018
รหัส Obec 6 หลัก :
  190039
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพนป่าหว้าน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  phonpawan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านโพนป่าหว้าน
ตำบล :
  คำเตย
อำเภอ :
  เมืองนครพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48000
โทรศัพท์ :
  085-7571076
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 ตุลาคม 2518
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คำเตย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 สิงหาคม 2563 เวลา 08:28:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน


นายสุริยา นันชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน