ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190042
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010003
รหัส Obec 6 หลัก :
  190042
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองหญ้าไซ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONGYASAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านหนองหญ้าไซ
ตำบล :
  กุรุคุ
อำเภอ :
  เมืองนครพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48000
โทรศัพท์ :
  0-4253-6310
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1พฤษภาคม 2512
อีเมล์ :
  jhomwangplanbpw@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ??????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  31 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 20:14:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ


นางสาวจันทิรา แก้วบุตรา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน