ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังตามัว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190043
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010057
รหัส Obec 6 หลัก :
  190043
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังตามัว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banwungtamua
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านวังตามัว
ตำบล :
  วังตามัว
อำเภอ :
  เมืองนครพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48000
โทรศัพท์ :
  042551119
โทรสาร :
  042190251
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ค. 2496
อีเมล์ :
  prasopsook.tu@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังตามัวกุรุคุ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังตามัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  34 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 19:56:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังตามัว


นายสุรพงษ์ ศรีสว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตามัว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน