ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโชคอํานวย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190045
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010056
รหัส Obec 6 หลัก :
  190045
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโชคอํานวย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banchokumnuy
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านโชคอำนวย
ตำบล :
  วังตามัว
อำเภอ :
  เมืองนครพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48000
โทรศัพท์ :
  0933970019
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2509
อีเมล์ :
  99ta99@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังตามัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  52 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  52 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:37:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโชคอํานวย


นางจิตรา ดวงปรีชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโชคอํานวย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน