ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำสว่าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190046
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010054
รหัส Obec 6 หลัก :
  190046
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำสว่าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhamsawang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านคำสว่าง
ตำบล :
  วังตามัว
อำเภอ :
  เมืองนครพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2505
อีเมล์ :
  khamsawang10@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังตามัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  50 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:41:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำสว่าง


นายวัชรากร เสรีกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำสว่าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน