ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190047
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010023
รหัส Obec 6 หลัก :
  190047
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  thakhor chunprasartsin school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านท่าค้อ
ตำบล :
  ท่าค้อ
อำเภอ :
  เมืองนครพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48000
โทรศัพท์ :
  042532557
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2462
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าค้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:55:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)


นายธนรักษ์ จันทร์สด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน