ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาหลวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190050
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010022
รหัส Obec 6 หลัก :
  190050
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  naluang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านใหม่แสงอรุณ
ตำบล :
  ท่าค้อ
อำเภอ :
  เมืองนครพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2478
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าค้อ-ขามเฒ่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าค้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 14:40:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาหลวง


นายพิทูล อภัยโส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหลวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน