ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกล้วย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190051
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010007
รหัส Obec 6 หลัก :
  190051
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกล้วย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banklua
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านกล้วย
ตำบล :
  ขามเฒ่า
อำเภอ :
  เมืองนครพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48000
โทรศัพท์ :
  536775
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พฤษภาคม ๒๔๘๑
อีเมล์ :
  www.sh051@nkpedu1.org
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขามเฒ่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  ๑๕ กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  ๑๕ กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09:56:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกล้วย


นางสาวเรณู พัฒนะแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกล้วย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน