ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชะโนต
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190052
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010008
รหัส Obec 6 หลัก :
  190052
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านชะโนต
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Chanote
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านชะโนต
ตำบล :
  ขามเฒ่า
อำเภอ :
  เมืองนครพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48000
โทรศัพท์ :
  0-4205-4046
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 ธันวาคม 2478
อีเมล์ :
  chanote248@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  อนุบาล - ท่าค้อ - ขามเฒ่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขามเฒ่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 08:52:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านชะโนต


นายปริญญา พรหมมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะโนต

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน