ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขามเฒ่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1048190054
รหัส Smis 8 หลัก :
  48010010
รหัส Obec 6 หลัก :
  190054
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านขามเฒ่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Khamtaokudkhawpun School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านขามเฒ่า
ตำบล :
  ขามเฒ่า
อำเภอ :
  เมืองนครพนม
จังหวัด :
  นครพนม
รหัสไปรษณีย์ :
  48000
โทรศัพท์ :
  0-4205-4052
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
   2465
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขามเฒ่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 10:38:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านขามเฒ่า


นายเทพฤทธิ์ จิตรจักร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามเฒ่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน